Uitsluitingscriteria

Welke doelgroep bedienen jullie?

Zonneschijn verleent ondersteuning aan jeugdige cliënten van 9 tot 18 jaar die vallen onder de jeugdwet. Indien jongeren ouder dan 18 jaar onder de verlengde jeugdzorg vallen verlenen we ook aan hen ondersteuning.

Zonneschijn kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan jeugdige cliënten:

 • met zware agressieproblematiek;
 • met complexe verslavingsproblematiek;
 • met loverboyproblematiek;
 • met een (ernstige) verstandelijke en/of lichamelijke beperking;
 • zonder dagbesteding.

Zonneschijn is geen behandelsetting maar biedt jeugdhulp (overnachting, voedsel en basisverzorgingsproducten inbegrepen). Jongeren met gedragsproblemen en/of (sociaal)emotionele problemen die een zwaardere behandelsetting nodig hebben, kunnen niet worden opgenomen. Het komt voor dat jongeren binnen enkele dagen/weken alweer doorstromen.

Wat voor zorg leveren jullie precies?

Zonneschijn biedt tijdelijke crisisopvang. In een enkel geval bieden we, als maatwerk oplossing, voor langere tijd opvang. Zonneschijn biedt een veilige, prikkelarme omgeving waarin jongeren tot rust kunnen komen.

Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig die zich richt op:

 • veiligheid en beschikbaarheid;
 • sociale controle (ook richting school/netwerk);
 • het bieden van structuur (gezond dag- en nachtritme, vaste eetmomenten);
 • signaleringsfunctie (gedrag, welzijn, veiligheid);
 • het hebben van een zinnige dagbesteding.

Jongeren worden door eigen personeel van Zonneschijn naar school gebracht en weer opgehaald. De jongeren blijven dus tijdens hun verblijf bij Zonneschijn naar hun eigen school gaan. In de weekenden en vakanties dienen de jongeren een dagbesteding en/of bijbaantje te hebben.

Gebruiken jullie een bepaalde aanpak of methode?

 • Wij gebruiken de NJI Richtlijn: Crisisplaatsing en NJI Richtlijn: Samen Beslissen
 • De teamvergaderingen en casuïstiekbesprekingen gaan volgens de methodiek Signs of Safety.
 • De gedragswetenschapper/bereikbaarheidsdienst begeleidt het team volgens de Signs of Safety-methode.

Meer weten over de werkwijze van Zonneschijn?