Klachtenreglement

Wij zetten ons in voor de beste zorg en begeleiding.

Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Heb je een klacht over onze dienstverlening? Dan nemen wij dat serieus. Samen zoeken we naar een oplossing, zodat soortgelijke situaties in de toekomst niet meer voorkomen. Graag wijzen wij je op de mogelijkheden om een klacht in te dienen. 

Wil je een klacht doorgeven?

Je kunt via 0227-608579 of info@zonneschijn.net je klacht aan ons doorgeven. Hebben wij je klacht ontvangen? Dan nemen wij binnen enkele dagen contact met je op. Als je ondersteuning nodig hebt bij het indienen van een klacht, kun je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.

Daarnaast beschikken wij over een onafhankelijke klachtencommissie via Klachtenportaal Zorg. Daar kun je rechtstreeks je klacht indienen.

Komen we er niet uit? Dan kunnen we een beroep doen op de Geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Hoe werkt Klachtenportaal Zorg?

Vragen over ons klachtenreglement?